Allmänt

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Even Landrö, med hjälp av den biträdande föreståndaren Albin Stjerna.

Kontorstid

Måndagar kl. 19.00-20.00 (F-tid)
(ej juni-augusti samt röda dagar)

F-kontoret finner du längst upp i B-uppgången.

Styrelsens Ordförande

Elisabeth Narup
lisa.narup@gmail.com

Styrelsen

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Albin Stjerna. Stiftelsen styrs dock av en styrelse, ledd av ordföranden Elisabeth Narup. Söker du kontakt med styrelsen, ta kontakt med Elisabeth eller förestånderiet.